.

         

Wat doen wij dan?

meer weten

Waarom zijn wij anders?

meer weten

Wie doet hieraan mee?

meer weten

Organisatie-Ontwikkeling

…Dat is in één woord waar we ons graag mee bezig houden. Andere manieren van organiseren, zelforganisatie, structuurvraagstukken, train de trainer…Op zich bekende termen. Maar we doen dat wel iets anders dan ‘gebruikelijk’.

Hoezo?

Zelluf doen

We helpen mensen in organisaties om het weer zelf te gaan doen. Vanuit een gezamenlijk collectieve ambitie die meebeweegt met de steeds veranderende realiteit.

Voorbeelden?

De noodzakelijke paradigmashift

‘Organisaties’ als zodanig bestaan niet… je kunt ze tenslotte niet voelen, ruiken of aanraken… Toch horen we vaak terug dat ‘de organisatie’ vooruitgang in de weg zit en dat de vakmensen last hebben van ‘de organisatie’.

Wij werken samen met onze klanten aan een nieuw paradigma. Het zijn tenslotte steeds groepjes mensen bij elkaar die het werk tot een succes maken, of niet. Blijven denken in termen van ‘de organisatie’ werkt remmend. Onze klant is dus iedereen met wie we samenwerken, niet alleen een afvaardiging van opdrachtgevers.

Hoe dan?

Wij zijn Rijnlanders

In alles wat wij doen hanteren we de Rijnlandse organiseer-principes. Wie het weet, mag het -dus- zeggen!
Verder lezen

We werken met plezier aan mooie dingen

Waar mensen met trots en plezier samen werken (ja, dat zijn twee woorden), gebeurt er meer. Daar krijgen we energie van.

Verder lezen

We denken en doen tegelijk

We komen niet met een kant en klaar plan binnen. Geen 7 stappenplan om iets wat ergens anders is bedacht te implementeren.

Verder lezen

We maken het niet makkelijker dan het is

Veel vragen die we krijgen zijn niet zo eenvoudig te beantwoorden. Daarom doen we ook niet alsof dat wel zo is! Verder lezen

BovenIJ Ziekenhuis

We hebben in het BovenIJ Ziekenhuis in Amsterdam gedurende 1,5 jaar een traject mogen begeleiden wat startte met de titel ‘Bejegening’. Dat kan je vanuit die titel aanpakken en trainingen en bijeenkomsten gaan organiseren voor de medewerkers en ze vertellen wat de bedoeling is. Of je kan het met de medewerkers vorm gaan geven. Dat laatste hebben we natuurlijk gedaan. En daar gaan ze nu zelf mee verder. Zie hiernaast wat ze er zelf van vonden.

Meer voorbeelden

Koffie? Sparren? Offerte? 

Met elkaar én met plezier!

Afdeling 4 is ontstaan omdat 4 mensen het leuk vonden om samen te werken aan mooie dingen. We werken als gehele afdeling samen aan een klus, niet als losse adviseurs. Je krijgt dus denk- en doekracht keer 4! We werken vanaf het prille begin mét anderen in plaats van voor anderen, omdat we weten dat 1+1=3. Dit doen we op een informele, inclusieve en vrolijke manier. Wie mee wil doen, doet mee. Functies zijn niet belangrijk, wel de rol die je vervult, of wilt vervullen.
Henk van der Steen

Rijnlander. Jarig op 19 maart!. ”Vinden in plaats van zoeken“. Improvisator in alle rollen die ik vervul. HRM’er in ruste. Ontdekker, hardloper, vrolijke noot & makkelijk maker. Voorzitter stichting

Stichting Improbattle
email Henk06-21232882
Jurriaan Cals

Rijnlander. Jarig op 23 augustus!. “Waarom doe je wat je doet?”. Organisatieontwikkelaar, organisatieactivist, onderwijskundige, veiligheidskundige, chaoot. Kritische door-mee-dwars & anders denker. 100000 dingen bedenker.

Voorzitter NVVK
email Jurriaan06-22699093
Mariska Meinsma

Rijnlander. Jarig op 31 december!. “Aandacht maakt regels overbodig”. Onderwijskundige met gastvrijheid als basis. Optimistische denkadviseur. Organiseren op energie. Voorzitter bestuur PO Jenaplan.

email mariska06-24152025
Alieke van der Wijk

Rijnlander. Jarig op 26 februari!. “Beter kunnen mogen durven improviseren maakt de wereld mooier”. Gepassioneerde vinder en verbinder. Anesthesie-verpleegkundige en cultureel werker. Samenwerken zonder ego, met behoud van ‘ik’. Na stap 1 komt stap 1

email alieke06-51097101

Meer voorbeelden van ons werk

Veiligheidsregio’s Nederland

Binnen de veiligheidsregio’s in Nederland heeft beheersbaarheid, controleerbaarheid en voorspelbaarheid lange tijd voorop gestaan. Daar is het besef gegroeid dat deze organiseerprincipes niet leiden tot een grote eigen verantwoording en regie bij de medewerkers in de organisatie. Ook hier helpen we om het Rijnlands gedachtegoed te gebruiken om nieuwe handvatten te ontwikkelen.

Ministerie van Buitenlandse Zaken

In de ontwikkeling naar een organisatie die aangesloten is en blijft op de veranderende omgeving wil dit ministerie vernieuwen. Als vaste netwerkpartner leveren we veranderkundige expertise, onder andere met kortere en langere interventies. We ontwerpen en faciliteren bijeenkomsten en trajecten om medewerkers vanuit verbinding na te laten denken over hun bedoeling, hun rol, hun werk nu en in de toekomst.

Zorggroep De Betuwe

Deze organisatie heeft besloten Rijnlands organiseren als uitgangspunt te hanteren voor alle dingen die ze doen. Wij ondersteunen de medewerkers met een programma waarin we hen helpen zelf betekenis te geven aan een collectieve ambitie op hun eigen afdeling en tegelijk het eigen vakmanschap te ontwikkelen.

Call Now ButtonBel ons