We maken het niet makkelijker dan het is

Venijnige vragen
Geen ‘quick fixes’

Vragen over samenwerking, organiseren van werk, organisatiecultuur…daar zijn nou eenmaal geen ‘quick-fixes’ voor. Het is nodig om telkens opnieuw het wiel uit te vinden, want elke organisatie, elke context is anders.

Efficieny?

Dat klinkt ontzettend ineffeciënt, maar is des te effectief. Natuurlijk nemen we al onze kennis en ervaring mee, maar we kunnen niet anders dan telkens kijken wat een passende aanpak is. En dan niet omdat ‘iets ergens anders ook zo goed heeft gewerkt’.

Complex complex

Je kunt zeggen dat we een complexe aanpak hanteren die uitgaat van het vinden van samenhang voor complexe vraagstukken.

Waar is het wiel?

En zo vinden we dus telkens opnieuw een wiel uit. Of nee: de menesn met wie we werken vinden zelf hun eigen wiel uit. Dat is voor de lange termijn veel zinvoller. En leuker. Dat ook.

Bel ons