Wij zijn Rijnlanders

We werken vanuit

Rijnlandse Principes

Vakmanschap Vertrouwen Verbinding Inspiratie

Dit zijn de Rijnlandse kernwoorden. Ze klinken wellicht eenvoudig. Is het niet altijd.

Wie het weet…

…mag het zeggen. Daar gaat het in de basis om. Dat is wat anders dan ‘Wie de baas is, is mag het zeggen’. De context is altijd leidend in plaats van de strategische meerjarenplannen.

Collectieve Ambitie

Vanuit een collectieve ambitie omarmen van datgene wat zich in de realiteit aandient, in plaats van verkokerde en op zichzelf staande dingen. Deze collectieve ambitie is bij voorkeur langdurig onaf, omdat je er dan nog met regelmaat met elkaar over praat!

Meer lezen?

Wil je meer weten over Rijnlands Organiseren en wat Rijnlandse Doeners in de praktijk doen? Download dan hier het boek dat we erover hebben geschreven.

Frontlinie

De frontlinie – de vakmensen die met de klant, cliënt, patiënt werken- stuurt de back office in plaats van de stafdiensten die beleid en systemen maken waar de vakmensen gefrustreerd van raken.

21ste eeuw

Deze principes zjn zeker niet nieuw, maar wat ons betreft passen ze uitstekend bij organiseren in de 21ste eeuw.

in gesprek

Omdat we als Rijnlanders uitgaan van verbinding als leidend principe, voeren we graag korte en lange gesprekjes. Aan de balie, op de gang, aan het bureau. Op deze manier kun je ervaren  dat een kwartier koffiedrinken met elkaar later wellicht drie uur gedoe scheelt. Als wij samen-werken ontdekken we ook continu nieuwe dingen en leren wij steeds weer van en met elkaar.

Bel ons